Privacybeleid

Privacybeleid

Stand: 05/2018

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website is grenzenlos direkt Handels-GmbH. Onze gegevens vindt u in de colofon.

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan andere ontvangers doorgegeven.

 

Opvragen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Toegangsgegevens/server-logbestanden

Informatie die uw browser aan ons doorgeeft, wordt automatisch door ons opgevraagd en opgeslagen. Dat zijn:

  • browsertype/-versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL (de vóór ons bezochte website)
  • hostnaam van de raadplegende computer (IP-adres)
  • tijdstip van het verzoek van de server
  • de overgedragen gegevenshoeveelheid en
  • de melding of de opvraging succesvol was

De IP-adressen van de gebruikers worden na het beëindigen van de sessie verwijderd of anoniem gemaakt. Bij het anoniem maken worden de IP-adressen op zodanige wijze veranderd, dat de afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen niet meer of slechts met een niet-proportioneel grote inzet van tijd, kosten en werkkracht aan een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon kan toegewezen worden. De gegevens in de zogenaamde logbestanden worden door ons in anoniem gemaakte vorm geanalyseerd om de website verder te kunnen verbeteren, gebruikersvriendelijker vorm te geven en fouten sneller te vinden en te verbeteren. Bovendien worden ze voor de bediening van de servercapaciteiten gebruikt om indien nodig gepaste gegevensvolumes ter beschikking te kunnen stellen.

 
Contactformulier

Wanneer u door middel van een formulier op onze website of per mail contact met ons opneemt, worden uw gegeven gegevens voor de verwerking van het verzoek en in geval van bijkomende vragen 6 maanden bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

 

Doorgeven van gegevens aan derden

Het doorgeven van de door ons opgevraagde gegevens aan derden geschiedt uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, de afrekening of wanneer u op voorhand toestemming verleend hebt. De op deze wijze doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners uitsluitend voor de uitvoering van hun opdracht gebruikt worden. Deze werden door ons zorgvuldig uitgekozen en schriftelijk belast. Zij zijn aan onze voorschriften gebonden en worden door ons regelmatig gecontroleerd. Een andere gebruiksmanier van de informatie is niet toegestaan en geschiedt ook bij geen enkele van de door ons toevertrouwde dienstverleners.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparatuur opgeslagen worden. Ze richten geen schade aan.

Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruikersvriendelijk vorm te geven. Enkele cookies blijven op uw eindapparatuur opgeslagen tot u deze verwijdert. Ze maken het ons mogelijk uw browser bij het volgende bezoek te herkennen. Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zodanig instellen dat hij u over het plaatsen van cookies informeert en u deze geval per geval toelaat.

Bij het deactiveren van cookies kan de werking van onze website beperkt zijn.

Bijkomende informatie over de op deze website gebruikte cookies vindt u hier.
hier.

Java-Scripts

Google Webfonts

Onze website maakt voor de weergave van tekst gebruik van zogenaamde webfonts. Deze worden door Google ter beschikking gesteld (http://www.google.com/webfonts/).

Daarbij laadt uw browser bij het oproepen van onze site de benodigde webfont in uw browser cache. Dit is noodzakelijk, zodat ook uw browser een optisch verbeterde weergave van uw tekst kan tonen. Indien uw browser deze functie niet ondersteunt, zal een standaard lettertype door uw computer getoond worden.

Bijkomende informatie over Google webfonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq?hl=nl-NL&csw=1

Algemene informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u onder https://policies.google.com/privacy?hl=nl-NL.

Recht op informatie en herroepingsrecht

U hebt recht op informatie, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van de persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid. Bovendien hebt u het recht eventueel verleende toestemmingen voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen.

Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. U hebt het recht op herroeping tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe reclamedoeleinden.
In geval van herroeping worden uw persoonsgegevens niet meer voor directe reclamedoeleinden gebruikt.

U hebt het recht op indienen van een klacht bij de controledienst (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, dsb@dsb.gv.at).

U bereikt ons onder de volgende contactgegevens:

grenzenlos direkt Handels-GmbH
Gewerbezone 16
6404 Polling in Tirol
Oostenrijk

T +49(0)69 921 011 900
office@vorteilshop.com